Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Το Δισπηλιό Καστοριάς

Στην νεολιθική Ευρώπη δημιουργήθηκαν κυρίως μεταξύ 4500 – 800 π.Χ αρκετοί λιμναίοι οικισμοί, όπου αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντες πολιτισμοί. Ένας από αυτούς είναι ο λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού στην Κοζάνη.
Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932 μετά από μία μεγάλη περίοδο ξηρασίας, όταν τα νερά της λίμνης υποχώρησαν σημαντικά και αποκάλυψαν τους πασάλους. Δείτε την αναφορά στο Δισπηλιό από την εκπομπή "Γυρίσματα" του ΣΚΑΙ:
 

Το Δισπηλιό

1.       Το Δισπηλιό βρίσκεται       α) στην Κοζάνη
                                                β) στην Καστοριά
                                               γ) στην Φλώρινα
2.     Ο οικισμός του Δισπηλιού είναι    α) επίπεδος
                                                        β) τεχνητός λόφος (τούμπα)
                                                        γ) λιμναίος

3.       Τα σπίτια, οι πλωτές βάρκες και τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα στο Δισπηλιό είναι 5500 ετών.                   Σ  -   Λ

4.       Ποια τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου οικισμού για τους κατοίκους του;
          (α) Ένιωθαν εκεί _________________________
          (β)  Μπορούσαν να _____________________________________________.

5.       Τα προϊστορικά σπίτια στο Δισπηλιό ήταν φτιαγμένα από:
          (α) π____________, (β) ξ____________, (γ) π____________

6.       Οι βασικές ασχολίες των κατοίκων του Δισπηλιού ήταν:
          (α) ψ____________, (β) κ____________, (γ) γ____________

7.       Ο πληθυσμός του Δισπηλιού ανέρχονταν σε:    α) 3000 άτομα
                                                                             β) 5000 άτομα
                                                                             γ) 23000 άτομα

8.       Συμπλήρωσε τη φράση:
          «Όπου υπάρχει πολύ νερό, _________________________________________»

9.       Τι εννοεί όταν λέει ότι ο οικισμός ανακαλύφθηκε τυχαία;
          _____________________________________________________________________
          _____________________________________________________________________

Επισκεφτείτε τις σελίδες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: