Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μινωικός πολιτισμός, σεμιναριακή εργασία

http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/heraklio/minoiki/main.htm

Σεμιναριακή εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος
"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ"
Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Κόλλιας
Επιμέλεια:
Μελεσσανάκη Μαρία
Σημαιοφορίδου Γιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: