Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ελληνοπερσικοί πόλεμοι

Μονομαχία Έλληνα οπλίτη και Πέρση. Η πλεονεκτική θέση του οπλίτη είναι εμφανής. Εσωτερικό κύλικος.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα 

File:Greek-Persian duel.jpg 

Δεν υπάρχουν σχόλια: