Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Ο ελληνισμός της μικράς Ασίας και του Πόντου

Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας τα χρόνια πριν τον πόλεμο. Ένα αριστούργημα του Ηλία Βενέζη που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1943.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ - ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: