Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Ανάπτυξη της τέχνης στην αρχαία Ελλάδα

Δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μεικτή διδασκαλία και στο μάθημα της ιστορίας.

Η διδασκαλία σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τον Σωτήρη Τερζίδη.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ενότητα 48, ψηφιακά

Κατοχή

Πολύ καλή δουλειά από το Μάνο Στεφανάκη του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου!!!

Υποστολή γερμανικής σημαίας