Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Ανάπτυξη της τέχνης στην αρχαία Ελλάδα

Δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μεικτή διδασκαλία και στο μάθημα της ιστορίας.

Η διδασκαλία σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τον Σωτήρη Τερζίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: