Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Δημιουργική γραφή: Άρθρο εφημερίδας

Φυλλομετρώντας το παλιό μου ντοσιέ για την Ιστορία της τρίτης τάξης του Γυμνασίου, σκαλίζοντας τα παλιά φύλλα εργασίας, έπεσα πάνω σε μία ομαδική εργασία που έκαναν τα παιδιά πριν δέκα χρόνια, βασισμένοι στο προηγούμενο βιβλίο της Ιστορίας και στην ενότητα που αναφέρονταν στην Ευρώπη του 18ου αιώνα.

Οι ομάδες έπρεπε να φανταστούν ότι ήταν δημοσιογράφοι μιας άλλης εποχής, που έπρεπε να γράψουν ένα άρθρο επικαιρότητας για τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν εκείνη την εποχή σε σχέση με τις εξελίξεις στα εσωτερικά ζητήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Χωρίστηκε η τάξη σε 5 ομάδες, όπου η κάθε ομάδα θα έγραφε αντίστοιχα  για τα γεγονότα, που εκτυλίσσονταν α) στην Αγγλία, β) στην Πρωσία, γ) στην Αυστρία, δ) στη Ρωσία και ε) στη Γαλλία.

Σας παραθέτω το άρθρο της τρίτης ομάδας που αναφέρονταν στην Αυστρία. Το άρθρο είναι γραμμένο από τα παιδιά σε word στο πρότυπο της εφημερίδας με στήλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: