Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Ιστορίες για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκε η παιδαγωγική καταλληλότητα της ιστοσελίδας "Ιστορίες για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο"


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ιστοσελίδας αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ναζισμό στην Ελλάδα, με έμφαση στα «μαρτυρικά χωριά» μέσω διαθεματικής και πολυτροπικής προσέγγισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: